Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-15 Stoppdatum 2002-03-15
Mängd (ton): 7,99 Kostnad totalt: 7015
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: