Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-02 Stoppdatum 2003-02-02
Mängd (ton): 4,06 Kostnad totalt: 3699
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: