Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-04 Stoppdatum 2007-11-04
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3723
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: