Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-19 Stoppdatum 2009-10-19
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3886
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: