Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-23 Stoppdatum 2002-10-23
Mängd (ton): 15,45 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: