Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-25 Stoppdatum 2002-10-25
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: