Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096031, 06VAT096031 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-17 Stoppdatum 2007-04-17
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: