Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 1993
Startdatum: 1994-01-13 Stoppdatum 1994-01-15
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: