Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 1994
Startdatum: 1995-01-28 Stoppdatum 1995-01-30
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: