Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 1996
Startdatum: 1997-02-05 Stoppdatum 1997-02-07
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: