Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 1997
Startdatum: 1998-01-30 Stoppdatum 1998-01-31
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: