Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 1998
Startdatum: 1999-02-02 Stoppdatum 1999-02-05
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: