Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-30 Stoppdatum 1999-02-03
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 2935
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: