Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-15 Stoppdatum 2001-02-15
Mängd (ton): 4,32 Kostnad totalt: 3471
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: