Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-03 Stoppdatum 2009-03-03
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 5769
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: