Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.36, 13VÅTM98000Lill/Grön36 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-15 Stoppdatum 2010-04-15
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 5936
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: