Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096094, 06VAT096094 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-18 Stoppdatum 2007-04-18
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: