Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-25 Stoppdatum 2000-01-25
Mängd (ton): 5,82 Kostnad totalt: 4105
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: