Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-30 Stoppdatum 2001-03-30
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 4293
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: