Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-16 Stoppdatum 2002-02-19
Mängd (ton): 6,63 Kostnad totalt: 5284
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: