Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-14 Stoppdatum 2003-02-14
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 4863
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: