Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-24 Stoppdatum 2004-10-24
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt: 4661
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: