Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-19 Stoppdatum 2005-10-19
Mängd (ton): 5,78 Kostnad totalt: 4919
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: