Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-04 Stoppdatum 2006-11-04
Mängd (ton): 5,78 Kostnad totalt: 6836
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: