Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-16 Stoppdatum 2008-11-16
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 13290
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: