Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Porsagöl, 635343 132094 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-17 Stoppdatum 2010-11-17
Mängd (ton): 9,89 Kostnad totalt: 13431
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: