Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östregöl, 098163 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-14 Stoppdatum 2005-04-14
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: