Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-17 Stoppdatum 2005-04-17
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: