Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-12 Stoppdatum 2001-04-12
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: