Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.17, 13VÅTM102000Sliss17 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-26 Stoppdatum 1999-08-27
Mängd (ton): 4,40 Kostnad totalt: 3229
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: