Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.17, 13VÅTM102000Sliss17 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-16 Stoppdatum 2000-11-18
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 3742
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: