Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.17, 13VÅTM102000Sliss17 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-01 Stoppdatum 2002-12-01
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt: 4488
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: