Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.17, 13VÅTM102000Sliss17 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-23 Stoppdatum 2003-08-23
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 4573
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: