Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-30 Stoppdatum 2001-08-30
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 846
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: