Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-01 Stoppdatum 2002-12-01
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 898
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: