Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-24 Stoppdatum 2003-08-24
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 911
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: