Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-12-15 Stoppdatum 2005-12-15
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1043
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: