Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2008
Startdatum: 2007-12-16 Stoppdatum 2007-12-16
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1293
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: