Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-31 Stoppdatum 2010-01-31
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1448
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: