Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-08 Stoppdatum 2000-12-08
Mängd (ton): 29,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: