Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 098254 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-03 Stoppdatum 2002-11-03
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: