Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 101347 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-17 Stoppdatum 2004-12-17
Mängd (ton): 9,62 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: