Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-03 Stoppdatum 1998-09-06
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: