Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 101121 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-27 Stoppdatum 1998-09-27
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: