Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-20 Stoppdatum 1999-04-20
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 4690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: