Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2005
Startdatum: 2004-12-01 Stoppdatum 2004-12-01
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 5045
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: