Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-09 Stoppdatum 2006-11-09
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5120
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: