Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2006
Startdatum: 2005-11-25 Stoppdatum 2005-11-25
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 5335
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: