Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-07 Stoppdatum 2008-11-07
Mängd (ton): 8,99 Kostnad totalt: 6539
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: