Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Svärtesjön, 636757 130070 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-12-16 Stoppdatum 1999-12-16
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4206
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: